dimecres, 22 d’octubre de 2008

6è Tema 3: La reproduccció humana

http://ca.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3
Que entenem per reproducció.

http://www.xtec.cat/aulanet/ud/ciencies/reproduccio/alumnes/index.htm
Activitats sobre l'aparell reproductor masculí i femení, la reproducció, l'embaràs i el part.

http://www.xtec.cat/ceipdrassanes/apreproductor.htm
Pàgina on podeu trobar informació al voltant de l'embarás i les malalties sexuals.